Tryskání (brokování povrchu)

Pomocí brokování jsou ze stávajícího povrchu odstraněny nesoudržné části jako např. staré nátěrové systémy, nánosy špíny a prachu, cementový šlem, nesoudržné a degradované části stávajícího povrchu, povrchová mastnota.

K opracování povrchu dochází pomocí ocelových broků, které jsou v uzavřeném okruhu vháněny vysokou rychlostí na upravovaný povrch.

Nárazem ocelových broků na povrch dochází k mechanickému uvolnění stávající vrchní vrstvy povrchu. Uvolněné části povrchu jsou odsávány pomocí výkonného průmyslového vysavače do sběrné nádoby.

Použitím výkonných průmyslových vysavačů nedochází při brokování ke znečištění okolního prostředí prachem.

Hlavní výhody:

  • očištění povrchu od mastnoty a starých nečistot
  • odstranění nesoudržných a degradovaných částí povrchu
  • odstranění stávajících tenkovrstvých povrchových úprav
  • brokováním získáváme drsný, pevný a čistý povrch
  • rychlost provádění – denní výkon až 1 000 m2

Frézování

Frézování (podlahy): Odstranění plošných a lokálních nerovností a silných vrstev barvy, stěrky, olejových nánosů, zdrsňování betonů, frézování drážek, frézování zvětralých povrchů. Zaručuje dokonalou přípravu podkladu před sanací povrchu (aplikací pryskyřičných podlah). Přefrézovaný povrch můžeme dále opracovávat broušením.

Broušení

Nabízíme broušení betonů, plastbetonů a dalších povrchů, srovnávání nerovností, přebrušování stávajících dlažeb.Včetně dobrušování okrajů úhlovými bruskami.1)příprava pro aplikaci litých podlah-nátěry, stěrky 2)srovnávání výškových nerovností stávajících povrchů 3)zpevnění stávajících povrchů s aplikací uzavíracích nástřiků.

Nejste si jistí, jakou podlahu zvolit?
Kontaktujte nás pro návrh vhodného řešení